TFTR TFTR
TARİHÇEMİZ TÜZÜĞÜMÜZ YÖNETİM KURULU GEÇMİŞ YÖNETİM KURULLARI ŞUBE BAŞKANLIKLARI VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

TFTR Derneği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

TFTR Derneği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2022 Cumartesi günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 26 Kasım 2022 Cumartesi günü 10:00 -17:00 saatleri arasında Mecidiyeköy Dernek Merkez Binası'nda yapılacaktır.

10:00-11:00 saatleri arasında derneğimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilecek olup, derneğimiz seçimi saat 11:00 itibari ile başlayıp 17:00'de bitecektir.

Toplantı gündemi aşağıdadır. Üyelerimize saygıyla duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan Başkanlığı ve heyetinin seçimi

3. Yönetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

4. Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

5. Gelecek dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin sunumu ve oylanması

6. Tüzük değişikliği

7. Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası

8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış