TFTR TFTR
TARİHÇEMİZ TÜZÜĞÜMÜZ YÖNETİM KURULU GEÇMİŞ YÖNETİM KURULLARI ŞUBE BAŞKANLIKLARI VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Destek Programları

Destek Programları


TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ YURT DIŞI EĞİTİM BURSLARI BAŞVURU KOŞULLARI

AMAÇ
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (TFTR) Derneği, yurt dışında araştırma yapacak üyelerinin bilgi ve tecrübelerini arttırmak amacıyla karşılıksız burs vererek eğitim almalarını desteklemektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1) Her Aralık ayında bir sonraki yıl için burs miktarı ve kaç kişinin burstan yararlanacağı TFTR Derneği tarafından gelen burs başvuru sayısına göre belirlenir.
2) Burs için başvuran aday TFTR Derneği üyesi olmalıdır.
3) Adayın gitmek istediği merkezden davet mektubu almış olması gerekmektedir.
4) Daha önce bu burstan yararlanmamış olmalıdır.
5) Adayın TFTR Yeterlik sınavlarından geçmiş olması tercih nedenidir.
6) Hangi adaya burs verileceği TFTR Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
7) Burs süresi 6 aydır. Burs adayın yurt dışında eğitime başladığı ilk gün başlar.
8) Aday 1 yıl içinde yurt dışı eğitim merkezine gitmemesi durumunda eğitim desteği hakkını kaybeder.
9) Aday yurt dışı eğitim bursunu tamamladıktan sonra yurda döndüğünde TFTR Derneğine rapor verir.
10) Adayın burs kapsamında yaptığı bilimsel etkinliklerde veya yayın haline gelmiş makalede TFTR Derneğinden burs almış olduğu belirtilmelidir.
11) Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali durumunda burs TFTR Derneği Yönetim Kurulu tarafından iptal edilebilir. Burs kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka amaçla kullanılamaz. Böyle bir durumda verilen burs miktarı yasal faizi ile geri tahsis edilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER
1) Başvuru dilekçesi
2) Yabancı dil belgesi
3) Adayın özgeçmiş ve eserler listesi
4) Davet mektubu
5) Araştırma süresince planladığı proje (başlık, özet, amaç, materyal, yöntem, çalışma planı ve gidilecek merkezde yapılması planlanan faaliyetler belirtilmelidir)
6) Adayın yapmayı planladığı araştırmanın çalıştığı kurum tarafından onaylandığının ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağının belgelendirilmesi gerekir.

BURSİYER SAYISI
Bursiyer sayısı her yıl TFTR Derneği tarafından belirlenir.

BURS MİKTARI
Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için 500-750 Euro, Amerika ve Uzakdoğu için 500-750 Dolar olarak belirlenmiştir. Aday yurt içi veya yurt dışı başka bir kuruluştan destek alacaksa bunu TFTR Derneğine bildirmek zorundadır. Böyle bir durumda TFTR Derneği Yönetim Kurulu tarafından burs miktarı yeniden belirlenir.

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ YURT DIŞI VEYA YURT İÇİ KONGRE KATILIM DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI
1) Her yıl Ocak- Şubat veya Temmuz –Ağustos aylarında olmak üzere yılda 2 dönemde yurt içi ve yurt dışı kongre katılım desteği başvurusu yapılır.
2) Kongre katılım desteğinden kaç kişinin yararlanacağı TFTR Derneği tarafından ilan edilir.
3) Başvuran aday TFTR Derneği üyesi olmalıdır.
4) Aday 40 yaş altında olmalıdır.
5) Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir merkezde yapılmış olmalıdır.
6) Araştırma deneysel veya klinik alanda yapılmış olmalıdır.
7) Etik kurul onayı alınmış olmalıdır.
8) Araştırmanın poster veya sözlü sunum olarak kabul edildiği bilgilendirilmelidir.
9) Sözlü sunumlar, poster sunumlarına göre tercih nedenidir.
10) Kongre desteği alan kişi, kongre sonrasında Derneğe katılım belgesini ve kongre deneyimlerini içeren bir sunum ya da rapor sunmakla yükümlüdür.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER
1) Başvuru mektubu
2) Araştırmanın poster veya sözlü sunum olarak kabul edildiğini gösterir belge
3) Araştırmada adı geçen diğer araştırmacıların yazılı onayının alındığını gösterir belge

Bu belgeler tftrdernek@tftr.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.