TFTR TFTR
TARİHÇEMİZ TÜZÜĞÜMÜZ YÖNETİM KURULU GEÇMİŞ YÖNETİM KURULLARI ŞUBE BAŞKANLIKLARI VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMA GRUBU

PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMA GRUBU


Serebral Palsi Çalışma Grubu, 29.03.2013 tarihinde, Antalya'da 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde yapılan toplantıda Pediatri Çalışma Grubu olarak devam etme kararı almıştır. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon(TFTR) Derneğine yapılan başvuru dilekçesi sonucunda, Derneğin 30.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla TFTR Derneği Pediatrik Çalışma Grubu kurulmuştur. Serebral Palsi, Spina Bifida, Kas Hastalıkları(Duchenne/Becker Müsküler Distrofi), Doğumsal Brakial Pleksus Felci, Tortikollis gibi pediatrik populasyonda sık rastlanan işlev bozukluklarında ortak yaklaşımla hasta takibi yapmak ve çok merkezli araştırmalar planlamak amaçlanmaktadır.

SEREBRAL PALSİ ÇALIŞMA GRUBU:
GİRİŞ: Serebral Palsi (SP), gelişimini tamamlamamış beyin dokusunda meydana gelen dejeneratif ya da progresif olmayan bir hasarın sebep olduğu; postür ve hareket kontrolünü bozan, aynı zamanda sensoriyal ve kognitif fonksiyonları da etkileyebilen kronik bir nörogelişimsel hastalıklar topluluğudur. Etiyolojide yer alan lezyon progresyon göstermemekle beraber, hastalık kliniği zaman içinde progresyon ve değişim gösterebilmektedir. Bu da hasta çocuğun ve ailesinin ihtiyaçlarını çok yönlü ve değişken kılmaktadır.

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SEREBRAL PALSİ:
Hastalığın prevelansı dünya çapında her 1000 canlı doğumda 1-2 arasında değişim göstermektedir. Ülkemizde de bu oran benzer rakamlarda seyretmektedir. SP, hastalığın doğası gereği hasta çocuğun ve ailesinin hayatını tıbbi, sosyal ve kültürel birçok alanda etkisi altına almaktadır. Hasta çocuğun takibi sadece tıbbi değil, sosyal, psikolojik, eğitimsel ve hatta mesleki değerlendirme ve desteği gerektirmektedir. Bu bağlamda ne yazık ki ülkemizde, Avrupa ve A.B.D' deki örneklerinin aksine, SP ve rehabilitasyonu konusunda multidisipliner çalışan merkez sayısı yok denecek kadar azdır.

Camiamızda SP'li hastaları takip eden birçok hekim arkadaşımız gibi bizler de; farklı hastanelerde takip edilen hastaların birbirinden çok farklı yaklaşımlarla tedavi edildiğini, "özel" eğitim kurumlarına başvuran ve bu kurumlarda eğitim dışında fizyoterapi programına da dahil edilen hastaların, rehabilitasyon hekimleri tarafından takip edilemediği ve çoğu zaman da buralarda uygulanan tedavi programlarının istenen sonuçları veremediğini tespit ettik. Bu tespitin ardından İstanbul'da yaşayan SP hastalarının ve ailelerinin sorunlarına kapsamlı ve multidispliner bir yaklaşımın standardize edilmesi gerektiğini düşündük.

2004 yılı Şubat ayında, İstanbul'daki bazı Tıp Fakültesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Pediatrik Nöroloji uzmanlarının bir araya gelmesiyle "İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grubu" nu oluşturduk. 2004-2007 yılları arasında öncü bir çalışma grubu olarak faaliyetlerimize devam ederken 2007 yılında, 'Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği' mizden gelen öneri ve davet üzerine çalışma ve faaliyetlerimize derneğimizin çatısı altında devam etme kararı aldık. Çalışma grubumuz halen ulusal derneğimizin bünyesi ve desteğinde, kurulmalarında ilham kaynağı olduğumuzu düşündüğümüz diğer birçok çalışma grubu ile birlikte bilimsel faaliyetlerine giderek artan katılım ve aktivitelerle devam etmektedir.

MİSYONUMUZ:
SP'li hastalarımız için bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerin bilimsel paylaşımıyla somut hedeflere ulaşacak çalışma birlikteliği sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:
Öncelikle İstanbul olmak üzere tüm ülkemizde SP ile ilgili hekimleri ve profesyonelleri bir araya getirerek, ortak bir dil ve eylem planı belirlemek ve bu ortak dil ve yaklaşımı bilimsel çalışmalarla destekleyerek yaygınlaştırmaktır. Bu yolda belirlediğimiz hedef noktalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• SP' li hastaların değerlendirilmesinde ortak bir yaklaşım standardı geliştirilmesi
• SP' nin tedavisi ve rehabilitasyonu için, ülkemizin koşullarına uygun algoritmaların geliştirilmesi
• SP' nin tedavi ve rehabilitasyonu için İstanbul'un çeşitli merkezlerinde var olan kaynakların ve kapasitenin belirlenmesi
• SP konusunda; hastalığın insidansını azaltmak, erken tanıyı kolaylaştırmak ve tedavideki yanlış uygulamaları önlemek amacıyla; tıp mensuplarına ve halka yönelik eğitici faaliyetler planlamak ve yürütmek.

YAPTIKLARIMIZ:
• Hasta değerlendirmesinde standart oluşturmak amacıyla multidisipliner bir yaklaşımla hasta takip formu oluşturduk (EK-1:Hasta Takip Formu). Bu formu üyelerimiz arasında mümkün olduğunca geniş katılımla günlük pratiğimizde kullanarak; optimum kapsamlı, kullanımı pratik ve hastayı tanımlayıcı hale getirdik.
• Her yıl düzenli olarak en az 3 bilimsel toplantı yaptık. (EK-2: Bilimsel Aktivitelerimiz). Toplantılarımıza fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman ve asistanları haricinde ortopedi, pediatrik nöroloji/nöroşirürji, göz, pediatrik gastroenteroloji branşlarından uzman hekimleri, fizyoterapist, özel eğitim uzmanları, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi birçok farklı profesyonellik alanından katılımcıları davet ettik, zaman zaman onların sunumlarıyla bilgi paylaşımı yaptık.
• İstanbul' da 15 ayrı merkezden 24 hekim arkadaşımızın katılımıyla retrospektif olarak SP hastalarının kayıtlarını inceledik. Bu kayıtlardan elde ettiğimiz verileri çalışma grubumuzun çok merkezli kesitsel verileri olarak 2008 yılında Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongremizde poster olarak sunduk. Ardından bilimsel makale haline getirdik (değerlendirme aşamasında).
• 2011 yılında 'SP Değerlendirme ve Takibinde Güncel Yaklaşım' içerikli sempozyum düzenledik.

ÜYELERİMİZ:
Yönetim Kurulu:
Prof. Dr. Resa Aydın(Başkan)
Uzm. Dr. Berrin Hüner (Sekreter)
Uzm. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya
Doç. Dr. Ümit Dinçer
Doç. Dr. Nihal Özaras
Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı
Uzm. Dr. Hülya Şirzai
Uzm. Dr. Sibel Okur
Uzm. Dr. Murat Uludağ

Çalışma Grubu Üyeleri:
Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu
Doç. Dr. Banu Kuran
Doç. Dr. Nurdan Paker
Doç. Dr. Demet Ofluoğlu
Doç. Dr. Afitap İçağasıoğlu
Uzm. Dr. Kıymet İkbal Karadavut
Uzm. Dr. Esra Giray
Uzm. Dr. Aynur Başaran
Doç. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Uzm. Dr. Nalan Çapan
Doç. Dr. Melek Sezgin
Dr. Kadriye Öneş
Dr. Özge Keniş
Dr. Z. Aydan Kurtaran

SEMPOZYUMLAR (Güncelleme tarihi: 17 Ocak 2017)SEREBRAL PALSİ SEMPOZYUMU
TARİH: 17 MART 2017, CUMA
YER: Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM)

Sempozyum programı için lütfen tıklayınızRAPORLAR ve FORMLAR (Güncelleme tarihi: 19 Haziran 2015)PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMA GRUBU SEREBRAL PALSİ HASTA DEĞERLENDİRME FORMUENGELLİ ÇOCUKLARA SAĞLIK KURULU RAPORLARI SUNUMUSEREBRAL PALSİ RAPOR ÖRNEĞİDOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS FELCİ ÖRNEĞİSPİNA BİFİDA RAPOR ÖRNEĞİENGELLİ ÇOCUK RAPOR ÖRNEĞİİSTANBUL SEREBRAL PALSİ ÇALIŞMA GURUBU ARAŞTIRMA FORMUKaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS)
(Gross Motor Function)

Classification System (GMFCS) Seviye1: Bağımsız yürür. İleri kaba motor becerilerde limitasyon vardır.
Seviye2: Yardımcı araç olmadan yürür. Toplum içinde yürürken limitasyonu vardır.
Seviye 3: Yardımcı araçla yürür. Toplum içinde yürürken limitasyonu vardır.
Seviye4: Limitasyonu vardır. Kendi kendine mobildir. Toplum içinde taşınır veya tekerlekli sandalye (TS) kullanır.
Seviye5: Yardımcı teknolojiler kullanılsa da mobilizasyon ciddi derecede sınırlıdır.

MACS (Manual Ability Classification System)
I- Nesneleri kolaylıkla ve başarıyla tutup kullanabiliyor. En fazla hız ve dikkat gerektiren el işlerini yaparken güçlüklerle karşılaşıyor. Ancak el becerilerindeki herhangi bir kısıtlanma günlük faaliyetlerdeki bağımsızlığı sınırlandırmıyor.

II-Çoğu nesneyi kullanabiliyor başarma hızı ve veya tutup kullanabiliyor fakat / kalitesinde biraz azalma var. Bazı faaliyetleri yapmaktan kaçınabiliyor veya bunları bazı zorluklarla başarabiliyor, yapılmak istenilenler için alternatif yollar kullanılabilir ama el becerileri günlük faaliyetlerdeki bağımsızlığı çoğunlukla sınırlandırmıyor.

III- Nesneleri zorlukla tutup kullanabiliyor; faaliyetleri hazırlaması ve/veya değiştirmesinde yardıma ihtiyaçları vardır. Faaliyetlerin yapılması yavaş, nitelik ve nicelik açısından başarı sınırlıdır. Eğer önceden hazırlanmışsa veya uyarlanmışsa faaliyetleri bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor.

IV- Uyarlanmış durumlarda sınırlı sayıda kolaylıkla kullanılan nesneyi tutup kullanabiliyor . Faaliyetlerin bir kısmını çaba göstererek ve sınırlı başarıyla gerçekleştiriyor. Faaliyetin kısmen başarılması için bile sürekli desteğe ve yardıma ve/veya uyarlanmış ortama ihtiyaç duyuyor.

V- Nesneleri tutup kullanamıyor ve basit faaliyetleri bile gerçekleştirmek için ileri derecede kısıtlı beceriye sahip. Tamamen yardıma ihtiyaç duyuyor.

Düzey IV ve V arasındaki farklar: IV. Düzeydeki çocuklar faaliyetin bir bölümünü gerçekleştirirler; ancak sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar.
V. düzeydeki çocuklar özel durumlarda en iyi ihtimalle basit bir hareketle faaliyete katılabilirler, örnek olarak, basit bir düğmeye basmak.

AÇIKLAMALAR
*Hastanın doğum tarihi gün,ay,yıl olarak belirtilmelidir
*Anne doğum tarihi (1970 gibi) yıl belirtilerek yazılmalıdır.
*Doğumda anoksi :Mor doğum,kordon dolanması,mekonyum tanımıyla verilen öyküleri de içerir
*Havale serebral palsi sebebi olabilecek febril konvuzyon anlamındadır.

Düzey I ve II arasındaki farklar I.düzeydeki çocuklar, ayrıntılı ince motor kontrol veya eller arasında etkin koordinasyon gerektiren çok küçük, ağır veya kırılabilen nesneleri tutmada zorluklar yaşayabilir. Yeni ve alışık olmadıkları durumlarda zorluklar başarıyı etkileyebilir.
II.düzeydeki çocuklar, I.düzeydeki çocuklarla hemen hemen aynı faaliyetleri yaparlar ama başarının kalitesi düşüktür veya yavaştır. Eller arasındaki işlevsel farklılıklar başarının etkinliğini sınırlayabilir.
II.düzeydeki çocuklar genellikle nesneleri tutmayı basitleştirmeye çalışırlar; Örneğin nesneyi iki elle tutmak yerine bir yüzey kullanarak desteklerler.
Düzey II ve III arasındaki farklar II.düzeydeki çocuklar yavaş veya düşük kalitede başarıyla da olsa çoğu nesney itutabilir. III.düzeydeki çocuklar faaliyeti hazırlamak için genellikle yardıma ihtiyaç duyar ve/veya nesnelere ulaşma veya tutma becerileri sınırlı olduğu için bulundukları ortamda değişiklikler yapılması gerekebilir.
Belirli faaliyetleri gerçekleştiremezler ve bağımsızlıklarının derecesi bulundukları ortamdaki desteğin düzeyine bağlıdır. Düzey III ve IV arasındaki farklar III. Düzeydeki çocuklar, durum önceden ayarlanmışsa ve bir yetişkinin gözetimi altında iseler ve yeterince zamanları varsa seçilmiş faaliyetleri gerçekleştirebilirler.
IV.düzeydeki çocuklar faaliyet süresince sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar ve en iyi ihtimalle faaliyetin sadece bazı bölümlerine anlamlı olarak katılabilirler.

Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi
Seviye1: Bağımsız yürür.İleri kaba motor becerilerde limitasyon vardır.

<2yaş: İki eli serbest yerde oturur. Elleri ve dizleri üzerinde emekler, mobilyalara tutunarak kalkar ve adımlar. 18ay-2 yaş arası yardımcı araçsız yürür.
2-4yaş: İki eli serbest yerde oturur. Yetişkin yardımsız yere oturma kalkma ayakta durma işlerini başarır.Yardımcı araçsız yürümeyi tercih eder.
4-6yaş: Bir sandalyeye el desteksiz oturur kalkar.Yerden ,sandalyeden hiç desteksiz kalkar. Dışarı çıkar içeri girer. Merdiven çıkar. Koşma ve sıçrama için yetenekleri gelişir.
6-12yaş: Çocuk içeri dışarı, sınırlamasız merdiven çıkar. Koşma sıçrama gibi kaba motor becerileri başarır. Fakat hız, denge, koordinasyon azdır.

Seviye2: Yardımcı araç olmadan yürür. Toplum içinde yürürken limitasyonu vardır.
<2yaş:Yerde elleri serbest oturur ancak dengeyi güç sağlar. Oturup kalkmak yetişkin yardımsız sağlanır. Stabil yüzeyde ayakta durabilir. Eller ve dizleri üzerinde resiprokal paternde emekler, mobilyaya tutunup sallanır ya da gezinir ve hareket sırasında yardımcı araç kullanmayı seçer.
4-6yaş: Sandalyeye eller yardımsız oturur. Yerden ve sandalyeden kalkmayı sandalyeye oturmayı başarır fakat kollarıyla kalkmak için stabil yüzeye ihtiyaç duyar. Ev içinde ve kısa mesafede yardımcı cihaza ihtiyaç yoktur. Merdiveni trabzandan tutunarak çıkar fakat koşamaz sıçrayamaz.
6-12yaş: Çocuk içeri girer dışarı çıkar ve trabzandan tutunup merdiven tırmanır fakat düz olayan yüzeylerde, eğimlerde, kalabalıkta dar mekanlarda sınırlamalar vardır. Koşma sıçrama gibi kaba motor becerileri başarmak için az kabiliyeti var.

Seviye 3:Yardımcı araçla yürür. Toplum içinde yürürken limitasyonu vardır.
<2yaş: Süt çocuğu arkası destekli oturabilir .Karnı üzerinde yuvarlanır ve ilerler.
2-4yaş: Çocuk W şeklinde oturur ve oturmayı sürdürmek için yetişkin yardımı gereklidir. Çocuk karnı üzerinde sürünür el ve dizlerinde (sıklıkla resiprokal bacak hareketleri) emekler. Çocuklar sabit yüzeyde durur ve kısa mesafe gider. Ev içi kısa mesafe yürür ve yardımcı cihaz kullanır ve cihazı yönlendirmek ve döndürmek için yetişkin yardımı gereklidir.
4-6yaş: Düzgün sandalyede oturur ancak el fonksiyonlarını en iyi şekilde yapabilmesi için gövde ve pelvik desteğe ihtiyacı vardır. Çocuk sandalyeye kolları ile yardımla (düz yüzeyde) opturup kalkar. Düz yüzeyde yardımcı cihazla yürür ve erişkin yardımıyla merdiven çıkar. Çocuk uzun mesafede ya da dışarı çıkarken sıklıkla taşınır
. 6-12yaş: Çocuk ev içi ve dışı düz yüzeyde yardımcı cihazla yürür. Trabzandan tutunup merdiven çıkabilir. Üst ekstremite fonksiyonuna bağlı olarak uzak mesafeye TS ni manuel olarak ilerletir.

Seviye4: Limitasyonu vardır. Kendi kendine mobildir. Toplum içinde taşınır veya TS kullanır.
<2yaş: Baş kontrolü var ancak gövde desteği gereklidir. Süt çocukları supin prone pozisyona dönebilir.
2-4 yaş: Çocuk yerleştirildiğinde oturur fakat dengede düzgün el desteksiz duramaz.
Çocuk sıklıkla oturup kalkmak için yardımcı cihaza ihtiyaç duyar. Kısa mesafede (oda içi) kendi başına hareket; sürünme, karın üstü yuvarlanma el ve diz üzerinde emekleme resiprokal bacak hareketi ile gerçekleşir.
4-6yaş: Çocuk normal sandalyeye oturur fakat el fonksiyonunu artırmak ve gövde kontrolü için adaptif oturmaya ihtiyaç duyar. Sandalyeye oturup kalkmada bir erişkin yardımına ya da stabil yüzeyde kollarla kalkmaya ihtiyacı vardır. Kısa mesafede en iyi yürüteç ya da yetişkin yardımı ile yürür fakat dönmede ve pürüzlü yüzeyde denge sağlamada zorluk çeker. Çocuk toplumda taşınarak transfer edilir. Motorlu TS kullanılarak hareket sağlanır.
6-12 yaş: Çocuk okul, ev ve toplumda TS ile <6 yaşta hareketlenir. Motorlu TS kullanabilir.

Seviye5:Yardımcı teknolojiler kullanılsa da mobilizasyon ciddi derecede sınırlıdır.
<2yaş: Fiziksel yetersizlik istemli hareket kontrolünü sınırlar ve kafa ve gövde postürünü kısıtlar. Sütçocuğu baş ve gövde postürü için yerçekimi ile başa çıkmaz. Erişkin yardımına gereksinim vardır.
2-12yaş: Fiziksel yetersizlik istemli hareket kontrolünü sınırlar, kafa ve gövde postürünü kısıtlar. Motor fonksiyonların tüm alanları kısıtlıdır.

Seviye 1-2 Ayırımı
Seviye 1 ve 2 karşılaştırıldığında Seviye 2'de dışarda yürüme toplumda yürüme, yürümeye başlarken yardımcı cihaz gereksinimi hareket kalitesi ve sıçrama ve koşma gibi kaba motor becerilerde fark vardır.
Seviye 2-3 Ayırımı
Seviye 3'te çocuk yardımcı araca ihtiyaç duyar ve sıklıkla ortezle yürür. Seviye 2 de ise >4yaş çocuk yardımcı cihaza ihtiyaç duymaz.
Seviye 3-4 Ayırımı
Oturma kabiliyeti ve mobilitede farklar vardır. Seviye 3 te çocuk bağımsız oturur bağımsız yer aktiviteleri vardır ve yardımcı cihazla yürür. Seviye 4 te genelde oturma destekli fakat bağımsızdır, mobilite çok sınırlıdır. Seviye 4 te çocuk taşınır ve motorlu TS kullanır.
Seviye 4 ve 5 Ayırımı
Seviye 5 teki çocuk temel yerçekimine karşı postural kontrolü bile bağımsız yapamaz. Kendi başına hareket sadece çocuk motorlu TS kullanmayı öğrendiğinde mümkündür.

İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grubu Bilimsel Toplantıları

Toplantı Tarihi:
23 Şubat 2004
Yeri:
Larespark Otel- Taksim
Konu:
İstanbul Serebral palsi çalışma grubu oluşumu, üyeler, katılım, tanışma ve amaç belirlenmesiToplantı Tarihi:
17 Mart 2004
Yeri:
The Marmara Otel- Taksim
Konu:
Çalışma grubunun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, çalışma programını oluşturmaToplantı Tarihi:
7 Nisan 2004
Yeri:
FTR Merkez Binası- Beşiktaş
Konu:
Serebral Palsi'de Tanı
Prof. Dr. Adnan Yüksel

Serebral Palsi'de Değerlendirme
Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu

Serebral Palsi'de Ortopedik Yaklaşım

Panel
Prof. Dr. Yener Temelli
Doç. Dr. Gazi Zorer
Doç. Dr. Ayşegül Bursalı
Uzm. Dr. Nedret OkanToplantı Tarihi:
2 Haziran 2004
Yeri:
Cerrahpaşa FTR ABD
Konu:
Olgu sunumlarıToplantı Tarihi:
30 Haziran 2004
Yeri:
70.yıl FTRToplantı Tarihi:
15 Eylül 2004
Yeri:
İTF 33 Reform AnfisiToplantı Tarihi:
20 Ekim 2004
Yeri:
The Marmara Otel- Taksim
Konu:
Ankara, İzmir ve İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grupları ortak toplantısı, ortak çalışma kararı alınmasıToplantı Tarihi:
23 Şubat 2005
Yeri:
Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi
Konu:
Merkez Gezisi, Fzt Tarık Bitlis ve Özel eğitimci Handan Doğan'ın sunumları, Vakıf başkanı Prof. Dr. Hıfzı Özcan'ın Serebral Palsi Akademisi Tüzük önerisiToplantı Tarihi:
20 Nisan 2005
Yeri:
İTF Ortopedi ABD
Konu:
Prof. Dr. Yener Temelli Yürüme Analizi
Yürüme Analiz Lab. Gezilmesi
Serebral Palsi Akademi önerisi oylama sonucu reddedilmesiToplantı Tarihi:
29 Haziran 2005
Yeri:
Şişli Etfal Hastanesi
Konu:
Serebral Palsi'de Göz Bulguları ve Cerrahi Tedavi
Prof. Dr. Emel Başar

Spastik Çocuk, Görme, Çekirdek İçerik
Doç. Dr. Nazan BaykanToplantı Tarihi:
21 Eylül 2005
Yeri:
İTF 33 Reform Amfisi
Konu:
"Serebral Palsi Hasta Değerlendirme Formu" eğitimi
Uzm. Dr. Zühal Yapıcı

Serebral Palsi'de Pediatrik Nörolojik Değerlendirme
Doç. Dr. Gazi Zorer

Ortopedik Değerlendirme
Alt Ekstremite
Dört SP'li olgu ile demonstrasyonToplantı Tarihi:
13 Ekim 2005
Yeri:
İTF 33 Reform Amfisi
Konu:
Serebral Palsi 'de Multidisipliner Yaklaşım: Tanı, Değerlendirme, Tedavi ve Takip
Dr. Steffen BerweckToplantı Tarihi:
9 Kasım 2005
Yeri:
Taksim Park OtelToplantı Tarihi:
4 Ocak 2006
Yeri:
70. Yıl Rehabilitasyon Merkezi
Konu:
Kaba Motor Fonksiyon Değerlendirme Ölçütü
Serebral Palsi'de Üst Ekstremite
Y. Doç. Dr. Bülent Hazneci
Fzt. Nurcan Acar
Doç. Dr. Levent YalçınToplantı Tarihi:
1 Mart 2006
Yeri:
Cerrahpaşa FTR ABDToplantı Tarihi:
12 Nisan 2006
Yeri:
Şişli Etfal Hastanesi
Konu:
Doç. Dr. Gürsü KıyanToplantı Tarihi:
31 Mayıs 2006
Yeri:
GATA Eğitim Hastanesi
Konu:
Prof. Dr. Türker ÖzkanToplantı Tarihi:
27 Eylül 2006
Yeri:
Vakıf Gureba Hastanesi
Konu:
Serebral Palside üst ekstremite sorunlarında değerlendirme ve cerrahi
Prof. Dr. Türker ÖzkanToplantı Tarihi:
8 Kasım 2006
Yeri:
Vakıf Gureba Hastanesi
Konu:
Olgu Sunumları: Doç. Dr. Zuhal Yapıcı(Ped. Nör)
Uzm. Dr. Metin Erbil(FTR)
Serebral Palsi ve çocuklarda gelişim gerilikleri konusunda faali gösteren yurt içi ve yurt dışı dernekler hakkında bilgilerin paylaşılmasıToplantı Tarihi:
10 Ocak 2006
Yeri:
Vakıf Gureba Hastanesi
Konu:
Serebral Palsi'de Alt Ekstremitede Ortezleme
Doç. Dr. Demet Ofluoğlu
Y. Doç. Dr. Yaşar TatarToplantı Tarihi:
7 Mart 2007
Yeri:
Vakıf Gureba Hastanesi
Konu:
Milli Eğitim Bakanlığı Ata İlköğretim Okulundaki Serebral Palsili Öğrencilerin İşlevsel Görmelerinin Değerlendirilmesi, Sonuçların Bireysel Eğitim Programı Hazırlamadaki Önemi"
Doç. Dr. Nazan Baykan

Serebral Palside Duyu Bütünleme Tedavisi
Handan Doğan

Olgu Sunumları:
a. Prof. Dr. Faik Altıntaş, Doç. Dr. Muharrem İnan (Ortopedi)
b. Y. Doç. Dr. Ümit Dinçer (FTR)Toplantı Tarihi:
9 Mayıs 2007
Yeri:
Vakıf Gureba Hastanesi
Konu:
1. SP'li çocuğun ağız ve diş sağlığı
Diş hekimi, Pedodontist Dr Timuçin Arı

2. Olgu sunumları
Uzm. Dr.D. Dıraçoğlu, Dr. Nur Kesiktaş İTF FTR ABD

İstanbul SP çalışma grubunun TFTR dernek çalışma grubu olarak çalışmalarına devam etmesiToplantı Tarihi:
17 Ocak 2008
Yeri:
Vakıf Gureba Hastanesi
Konu:
Serebral Palside Ayak Deformiteleri
Prof. Dr. Bartu Sarısözen

Olgu sunumuToplantı Tarihi:
6 Mart 2008
Yeri:
Vakıf Gureba Hastanesi
Konu:
Serebral Palsi'de Beyin Plastisitesi
Prof. Dr. Resa Aydın

Transkranial Manyetik Stimulasyon ve Fonksiyonel MR ile yapılan çalışmaların tedavi yaklaşımlarına olası etkileri / Olgu Takdimi
Prof. Dr. Adnan Yüksel

Kayıt Formlarının Sunumu
Uzm. Dr. Ebru YılmazToplantı Tarihi:
11 Haziran 2008
Yeri:
İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Konu:
Epilepsi ve Hareket Bozuklukları
Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan

Serebral Palsi'de Alt Ekstremitede Torsiyonel Deformiteler ve Tedavisi
Prof. Dr. Yener Temelli (İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD)

Yürüme Analiz Lab. GezilmesiToplantı Tarihi:
22 Ekim 2008
Yeri:
Taksim Nippon Hotel
Konu:
Serebral Palsi'de Ortezleme
Prof. Dr. Nadire Berker

Olgu sunumları ve tartışma
Olgu 1
Uzm. Dr. Demirhan Dıraçoğlu

Olgu 2
Uzm. Dr. Ebru YılmazToplantı Tarihi:
26 Kasım 2008
Yeri:
Taksim Lares Park Hotel
Konu:
Serebral Palsi'de Botulinum Toksin Uygulamaları ve Klinik Deneyimlerimiz
Doç. Dr. Belgin Erhan

Olgu sunumları ve tartışma
Olgu 1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD

Olgu 2
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTRToplantı Tarihi:
28 Ocak 2009
Yeri:
Cerrahpaşa FTR ABD
Konu:
Hipotonik Bebek
Prof. Dr. Serap Uysal

Olgu Sunumu
Uzm. Fzt. Senem Dallıoğlu

Araştırma Projeleri Sunumu
Doç. Dr. Ümit Dinçer, Uzm. Dr. Ebru YılmazToplantı Tarihi:
13 Ocak 2009
Yeri:
Taksim Point Hotel
Konu:
Baklofen Pompası Uygulamaları
Prof. Dr. Memet ÖzekToplantı Tarihi:
28 Ocak 2009
Yeri:
Cerrahpaşa FTR ABD
Konu:
Hipotonik Bebek
Prof. Dr. Serap Uysal

Olgu Sunumu
Uzm. Fzt. Senem Dallıoğlu

Araştırma Projeleri Sunumu
Doç. Dr. Ümit DinçerToplantı Tarihi:
25 Mart 2009
Yeri:
Taksim Nippon Hotel
Konu:
Distonik Serebral Palsi
Doç. Dr. Zühal Yapıcı

Serebral Palsi'de Alt Ekstremite Muayenesi ve Olgu Sunumları
Uzm. Dr. Ahmet DoğanToplantı Tarihi:
20 Mayıs 2009
Yeri:
GATA Eğitim Hastanesi
Konu:
Hipotoni
Prof. Dr. Serap Uysal

Serebral Palsi'de Kalça Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Gazi ZorerToplantı Tarihi:
29 Eylül 2009
Yeri: İstanbul Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Merkezi
Konu:
Serebral Palsi Tanı ve Sınıflamasındaki Yeni Gelişmeler
Prof. Dr. Ayten YakutToplantı Tarihi:
6 Mart 2010
Yeri:
Şişli Etfal Hastanesi
Konu:
Yüksek riskli yenidoğan bebeklerin nöromotor gelişim bozukluklarının erken tanı yöntemleri ve rehabilitasyon ilkeleri
Uzm. Dr. Kıymet İkbal KaradavutToplantı Tarihi:
24 Aralık 2010
Yeri:
İstanbul Tıp Fakültesi 1933 Reform Amfisi
Konu:
Serebral Palsi'de Güncel Muayene ve Değerlendirme Sempozyumu (Tam gün)Yeri:
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konu:
Serebral Palsi'de Dize YaklaşımToplantı Tarihi:
23 Şubat 2012
Yeri:
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konu:
Serebral Palsi'de Kalçaya YaklaşımToplantı Tarihi:
8 Haziran 2012
Yeri:
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Konu:
Pediatrik Botulinum Toksin Uygulama Kursu(Tam gün)Toplantı Tarihi:
27 Mart 2013
Yeri:
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2013 Antalya
Konu:
Pediatrik Rehabilitasyonda Botulinum Toksin Uygulama Kursu (Alt Ekstremite) (Yarım gün)Toplantı Tarihi:
14 Haziran 2013
Yeri:
Konya Beyhekim Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Konu:
Riskli Bebekte Erken Tanı ve Erken Müdahale (Tam gün)