TFTR TFTR
TARİHÇEMİZ TÜZÜĞÜMÜZ YÖNETİM KURULU GEÇMİŞ YÖNETİM KURULLARI ŞUBE BAŞKANLIKLARI VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

GERİATRİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMA GRUBU

GERİATRİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMA GRUBU


Başkan:
Dr. Jale İrdesel

Başkan Yardımcısı:
Dr. Sibel Eyigör

Sekreter:
Dr. Filiz Sertpoyraz

Yürütme Kurulu Üyeleri: 
Dr. Rezzan Günaydın
Dr. Nurdan Paker
Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Dr. İlke Coşkun Benlidayı

Üyeler:
Dr. Ali AYDENİZ
Dr. Aliye GÜZELANT
Dr. Aylin SARI
Dr. Barış NACIR
Dr. Bekir DURMUŞ
Dr. Berna TANDER
Dr. Berrin HÜNER
Dr. Deniz EVCİK
Dr. Dilek KESKİN
Dr. Esma CECELİ
Dr. Evrim ÖĞÜT
Dr. Filiz SERTPOYRAZ
Dr. Füsun TORAMAN
Dr. Gülseren KAYALAR
Dr. İlke COŞKUN BENLİDAYI
Dr. İlker YAĞCI
Dr. Jale İRDESEL
Dr. Kutay ORDU-GOKKAYA
Dr. Mehmet BEYAZOVA
Dr. Merih SARIDOĞAN
Dr. Murat ERSÖZ
Dr. Müyesser OKUMUŞ
Dr. Nilay DİNÇER
Dr. Nurdan PAKER
Dr. Nurten ESKİYURT
Dr. Özden ÖZYEMİŞCİ
Dr. Özlem ALTINDAĞ
Dr. Pelin YAZGAN
Dr. Pınar BORMAN
Dr. Pınar ÖZTOP ÇİFTKAYA
Dr. Rengin GÜZEL
Dr. Rezzan GÜNAYDIN
Dr. Saime AY
Dr. Sami HİZMETLİ
Dr. Sibel EYİGÖR
Dr. Şule ARSLAN
Dr. Vildan BİNAY


 ÇALIŞMA GRUBU ETKİNLİK RAPORU için tıklayınız.
  
 Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi formu için tıklayınız.
  Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu

Yaşlıların sağlıklarının korunması, yaşlanma ile görülme sıklığı artan hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu yanında, yaşlıların yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik olarak araştırma ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek amacı ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği çatısı altında kurulmuştur.

Giriş
Tüm dünyada yaşlanan nüfusun artışı göz önüne alınarak, değişmekte olan mortalite ve morbidite paternlerine göre sağlık hizmetleri ve bu bağlamda uzmanlık sonrası eğitim programları yeniden düzenlenmektedir.

Tüm hekimlerin yaşlanan nüfusun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak üzere eğitim alması ve bu konularda üniversitelerde ve eğitim hastanelerinde hizmet veren, araştırmalar yapan ünitelerin oluşturulması için akademik kadrolara destek verilmesi gerekmektedir.

Yirminci yüzyılda giderek artan ömür uzunluğu, yaşlıların yaşam kaliteleri artırılmadığı sürece anlamını ve değerini yitirmektedir. Kronik hastalıklara bağlı toplumsal sorunların maliyetinin de gerekli tedbirler alınmaması halinde hızla artacağı öngörülmektedir. Bütün bu gerekçeler üzerinden Avrupa ülkeleri ve ABD’de geriatrik hasta yaklaşımının hem birincil koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamında, hem de uzmanlaşmış hekimlerce sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Geriatri bilgi tabanında konular klasik tıp uygulama dallarında olduğu gibi kolaylıkla tek bir organ veya dokunun yapı ve fonksiyonları ile sınırlandırılamaz; pek çok bilimin bilgi tabanını içermektedir. Dolayısı ile suni sınırlar yaratılmamalı, bilgi paylaşılmalı; yaşlı insanları ilgilendiren tıbbi bilgi tabanı yaşlı hasta bakımı ile uğraşan tüm uzmanlık dallarınca kullanılmalıdır.

Geriatri ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı
Ülkemizde pek çok FTR uzmanının sahip olduğu Ulusal Board müfredatı kapsamındaki konular incelendiğinde veya herhangi bir FTR uzmanlık eğitimi veren kurumun eğitim programı gözden geçirildiğinde Geriatrinin son derece önemli bir yer kapsadığı dikkati çekmektedir.

Gerek yaşlanma ile insidansı artan Kardiyolojik, Pulmoner ve Nörolojik hastalıkların takibi ve rehabilitasyonu, gerek yaşlı hastanın değerlendirilmesi amacı ile geliştirilmiş özel ölçeklerin kullanılması, gerek kas iskelet sisteminde en sık rastlanan hastalıklar olan Osteoartroz, Osteoporoz , Bel-Boyun Ağrıları veya yaşlıda kronik ağrının ayırıcı tanısı ve tedavisi, gerekse yaşlanmaya bağlı özürlülüğün önlenmesi gibi konularda FTR uzman hekimleri yaşlı sağlığı konusuna yadsınamaz bir katkıda bulunmaktadırlar.

Geriatri hastaların en temel sorunları olan; immobilite, inkontinans, denge ve koordinasyon bozukluğu gibi sorunların tedavi yaklaşımları ağırlıklı olarak FTR uzmanlık eğitiminin kapsamında yer almaktadır.

Göz önüne alınması gereken önemli bir diğer konu da, Rehabilitasyon Tıbbı kapsamında hastanın bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi; yetersizlik, özürlülük, engellilik gibi sorunların önlenmesi açısından FTR uzman hekimlerinin disiplinler arası koordinasyon ve rehabilitasyon ekibinin liderliği konularında gerekli eğitim ve beceri ile donatılmış olmalarıdır.

Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubunun Amaçları

 1. Yaşlı sağlığının korunmasında, yaşlılardaki hastalıkların tedavisinde,
  yaşlılarda yaşam kalitesinin artırılmasında FTR uzmanının rolünün tanımlanması ve belirginleştirilmesi
 2. FTR uzmanlık dalının eğitiminde önemli yer tutan Geriatrik Rehabilitasyon konusunun tüm eğitim kurumlarında gündeme getirilmesi
 3. Mezuniyet sonrası eğitimde en önemli rolü oynayan kongre, sempozyum, kurs vb Sürekli Tıp Eğitimi-STE ve Sürekli Mesleki Gelişim-SMG etkinliklerinde Geriatrik Rehabilitasyon konusunun yer almasına çalışılması,
 4. FTR uzmanı genç meslektaşlarımız için ülkemizin gerçekleri doğrultusunda hazırlanmış, özgün Temel Başvuru Kaynaklarının oluşturulması,
 5. Temel bilimsel araştırmalar ve Çok merkezli tanımlayıcı araştırmalar yapılması,
 6. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlıların yaşam kalitelerinin artırılması amacı ile halk eğitimine yönelik (basılı materyaller vb hazırlanması) etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi Sürecinde Yer Alması Önerilen “Geriatrik Rehabilitasyon” Eğitim Programı / Müfredat Yıllara Göre Dağılım

Geriatrik Rehabilitasyon Kursu
6-7 Kasım 2009 tarihlerinde İzmir Kordon Otel’de gerçekleştirilen ve hedef kitlesi FTR Uzmanı hekimler ve FTR Araştırma görevlileri olan kursa yoğun bir katılım olmuş ve gerek bilimsel, gerekse sosyal anlamda etkin bir paylaşım ortamı yaratılmıştır.

Çok Merkezli Araştırmalar Tamamlananlar
Çalışma grubu üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok merkezli araştırmaların sonuçları ilgili kongrelerde sunulmuş olup 3 adet makale yayına hazırlanmıştır.

 1. Poliklinik başvurularının dökümünü içeren (820 yaşlı hastanın incelendiği) makale
 2. Yaşlılarda ağrının yaşam kalitesi ve depresyon ile ilişkisi (272 hasta) konulu makale
 3. Yaşlılarda düşmenin denge, ilaç kullanımı, komorbid hastalıklar ve OP ile ilişkisi
  (272 hasta) konulu makale

Devam Eden Araştırmalar
Tüm çalışma grubu üyeleri tarafından uygulanmaya başlanan “Yaşlı ve Çevre” anketi devam etmektedir.

Geriatrik Rehabilitasyon Kitabı
Çalışma grubu tarafından hazırlanan kitabın basımı tamamlanmış olup, tüm FTR uzmanı hekimlere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Ulusal Yaşlılar Haftası

Halk Eğitimi Etkinlikleri

Mart 2009 ve Mart 2010 ULUSAL YAŞLILAR HAFTASI bağlamında gerçekleştirilen halk eğitim etkinlikleri kapsamında konferanslar verilmiş ve eğitim materyalleri dağıtılmıştır.

 1. UMUT VE SAĞLIK DOLU UZUN YILLAR ELİMİZDE kitabı hazırlanarak halka dağıtıldı.
 2. Yaşlılara yönelik egzersiz önerileri broşürü (SAĞLIKLI YAŞLANMAK İÇİN DÜZENLİ EGZERSİZ YAPALIM) hazırlandı.
 3. Yaşlılarda düşmelerin önlenmesi için broşür hazırlandı.

Yarışma
2011 yılında gerçekleşen olan; 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi kapsamında FTR araştırma görevlileri ve uzmanlar için bir “Geriatrik Rehabilitasyon Bilgi Yarışması” düzenlenmiştir.