UEMS


UEMS'in Asistanlara Yönelik Bir Bilimsel Aktivitesi

Konu: European School Marseille

Değerli Meslektaşlarımız,

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu (UEMS PRM Board) tarafından desteklenen Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için bir bilimsel aktivite olan “Postür ve Hareket Analizi, Rehabilitasyon, Nörofizyoloji” temalı “European School Marseille” 2 -7 Temmuz, 2018 tarihlerinde Marsilya, Fransa’da gerçekleşecektir. Bu eğitim aktivitesi için (Marsilya’ya seyahat ücreti hariç) ücretsiz kayıt ve akomodasyon sağlanmaktadır. Her ülkeden iki Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin (asistan) katılabildiği bu bilimsel aktiviteyle ilgilenen asistanlarımız 20 Mayıs 2018 tarihine kadar Ulusal Yürütücüye başvurabilirler (Derneğimiz web sayfası -http://www.tftr.org.tr- UEMS bölümünde başvuru adresi mevcuttur).

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği- UEMS Aktiviteleri (Ekim 2014, TFTR)

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm ve Yeterlik Kurulu (UEMS PRM Section and Board)’nun Tıpta Uzmanlık Öğrencileri  ve genç Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarına sunduğu  aktiviteler:

Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu’na kayıt

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri (asistanlar) eğitimlerinin ilk yılından itibaren Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu’na kayıt olabilirler. Bu işlem ücretsiz olup www.euro-prm.org adresinden “Online” olarak yapılabilmektedir.

Bu kayıt işlemini gerçekleştiren tıpta uzmanlık öğrencileri aşağıda yer alan özel ayrıcalıklardan yararlanmaktadırlar:

a. Eğitim programlarına ücretsiz veya düşük ücretle katılım

b. Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongrelerine ve ilgili derneklerin kararları doğrultusunda Ulusal Kongrelere düşük ücretle katılım

c. Haber Bülteni gönderimi ve UEMS PRM Section and Board tarafından düzenlenen aktivitelerle ilgili bilgilendirme

d. www.euro-prm.org adresinde yer alan eğitim materyallerinden yararlanma

i. e-learning (Bu bölümde “e-Book on CME", “Assessment in Physical and Rehabilitation Medicine" kitabının elektronik versiyonu, “ Research Issues in Physical and Rehabilitation Medicine" kitabının elektronik versiyonu, dört bölüm halinde “Eğitimsel Kaynaklar” ve Euro-Mediterranean Rehabilitation Summer School (EMRSS) sunumları yer almaktadır).

ii. PPC e-book (e-book: the field of competence of prm physicians.pdf) (12 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan, branşımız açısından büyük önem taşıyan bu elektronik kitap ‘UEMS PRM Section Professional Practice Committee (Mesleki Uygulamalar Komitesi)’ tarafından FTR uzmanının yetkinlik alanını tanımlamak ve geliştirmek hedeflerine yönelik olarak oluşturulmuş olan FTR’nin farklı ortam ve zamanlardaki yetkinlik alanını irdeleyen çeşitli yayınları kapsamaktadır).

e. Tıpta uzmanlık öğrencilerine  yönelik “Online Forum”

Eğitim Programları

a. European School Marseille
Her yıl Temmuz başında tıpta uzmanlık öğrencileri için gerçekleştirilen 10 günlük eğitim aktivitesi branşımızla ilgili birçok bilgiyi sunmaktadır. Her ülkedeki Ulusal Yürütücü (National Manager)ler tarafından seçilen asistanlara ücretsiz kayıt, akomodasyon ve öğle yemekleri sağlanmaktadır. Başvurular Mayıs ayı sonuna kadar Ulusal Yürütücü (National Manager)’ye yapılmaktadır.

b. Fransız Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi kapsamında Asistan Eğitim Programı
Her yıl Ekim ayında Fransa’da yapılmakta  olan kongrede 4 günlük bir asistan eğitim programı düzenlenmektedir. Asistanlara ücretsiz kayıt, akomodasyon ve öğle yemekleri sağlanmaktadır. Asistanlar çok düşük bir ücret karşılığı kongreye de katılabilmektedirler. Başvurular www.euro-prm.org adresindeki duyuruya göre yapılmaktadır.

c. Euro-Mediterranean Rehabilitation Summer School “Haim Ring”
MEDITERRANEAN FORUM of PRM, SIMFER, ESPRM, ISPRM ve UEMS European Board of PRM sponsorluğunda gerçekleştirilen bu Eğitim Programı her yıl Ekim veya Kasım ayında Sicilya’da yapılmaktadır. Bu eğitim programına katılım için başvurular her yıl Haziran ayı sonuna kadar kabul edilmektedir.

Prof. Dr. Aydan Oral
Türkiye Delegesi ve “National Manager”
E-mail: aydanoral@yahoo.com

Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
Türkiye Delegesi
E-mail: ayse.kucukdeveci@gmail.com


Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm ve Yeterlik Kurulu (UEMS PRM Section and Board) Sertifikasyon İşlemleri:

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipler Birliği nezdinde, branşımızla ilgili derneklerimizin ortak kararı ile belirlenen delegelerimizle ülkemizin de başarı ile temsil edildiği Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm ve Yeterlik Kurulu (UEMS PRM Section and Board) tüm Avrupa bazında güçlü bir harmonize Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ağı gerçekleştirmek için sertifikasyona önem vermektedir.

“UEMS PRM Section and Board” bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan sertifikasyon işlemlerini yürütmektedir:

1) Son yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencileri (asistanlar) ve genç (uzmanlık süresi 10 yıldan az olan) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için “Sınavla Sertifikasyon (Board Certification by Examination)” Avrupa Board sınavı her yıl Kasım ayının son Cumartesi günü ülkemiz de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde aynı anda gerçekleştirilmektedir. Başvurular Ulusal Yürütücü’ye (National Manager) aynı yılın Eylül ayı sonuna kadar yapılabilmektedir. 2018 yılı için sınav tarihi 24 Kasım’dır.

2) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında en az 10 yıldır uzmanlık yapmakta olanlar için “Eşdeğerlik Sertifikasyonu (Board Certification by Equivalence)”
Bu sertifikasyon için işlemler www.euro-prm.org sayfasında yer almaktadır. Başvurular her yıl Şubat, Ağustos ve Aralık ayları ortalarında yapıldığı takdirde bu tarihleri takiben yaklaşık iki hafta sonra yapılan jüri toplantılarında değerlendirilebilmektedir.

3) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında eğitim vermekte olan uzmanlar için “Eğiticilerin Sertifikasyonu (Certification of Trainers)”
Bu sertifikasyon için işlemler www.euro-prm.org sayfasında yer almaktadır. (Başvuru tarihleri için bilgi yukarda verilmiştir).

4) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları yetiştiren eğitim merkezleri için “Eğitim Merkezleri Sertifikasyonu (Certification of Training Centers)”
Bu sertifikasyon için işlemler www.euro-prm.org sayfasında yer almaktadır. (Başvuru tarihleri için bilgi yukarda verilmiştir).

5) Program Sertifikasyonları
Mevcut hasta bakım programları Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından sertifiye edilebilmektedir. Detaylı bilgiye www.euro-prm.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Sertifikasyonlar için başvuru adresi:
Prof. Dr. Aydan Oral
Türkiye Delegesi ve Ulusal Yürütücü ( “National Manager”)
E-mail: aydanoral@yahoo.com

Avrupa Board Sınavı

Avrupa Board sınavına son yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve genç (uzmanlık süresi 10 yıldan az olan) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları girebilmektedirler.

Sınav tarihi: 24 Kasım 2018
Sınav yeri: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, İstanbul
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2018 (Başvuruların son haftaya bırakılmaması önemlidir.)


Başvurular Ulusal Yürütücü (National Manager)’ye yapılacaktır. (Prof. Dr. Aydan Oral - aydanoral@yahoo.com)

Sınavla ilgili daha detaylı bilgiye www.euro-prm.org adresinden ulaşılabilir.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu Sınavı [UEMS PRM Board Certification for young PRM Doctors (by Examination) işlemleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Adım 1: Kayıt ücretinin ödenmesi (200 Euro)
Kayıt ücreti banka aracılığıyla yatırılabilir. ‘UEMS PRM Section’ hesap numarası: AISBL UEMS/S.PHYS.& REHAB., IBAN BE57 0016 7441 7535, Brussels, Belgium

Adım 2: Kayıt-Başvuru
Kayıt-Başvuru “online” olarak www.euro-prm.org adresinden ana sayfa sol sütun alt bölümde yer alan ‘Board Exam 2016’ “click here to apply online” seçeneğiyle veya en sağda yer alan ‘Main Menu > PRM Board > Certification procedures > by Examination> Board Certification for young PRM Doctors (by Examination)> Step 2: Registration – Application> “click here to access the online form” bölümlerine ulaşarak yapılabilmektedir. Online form'daki bilgileri başarıyla doldurduktan sonra ekranda bir konfirmasyon mesajı göreceksiniz. Adaya email ile kayıt numarası ve kayıt formu gönderilecektir. Aday kendisine email ile gönderilen kayıt onay formunun bir çıktısını almalı ve 3. adıma geçmelidir.

Adım 3: Kayıt dosyasının onaylanması
Aday onaylanması için kayıt dosyasını Ulusal Yürütücü (National Manager)’ye (Prof. Dr. Aydan Oral - aydanoral@yahoo.com) göndermelidir. Ulusal Yürütücü kayıt dosyasını inceler ve adayın eğitimi ve ulusal kualifikasyonlarının ülke ve Avrupa standardlarına uygunluğunu onaylar. Kayıt dosyasının onay için Ulusal Yürütücü’ye 30 Eylül tarihinden önce gönderme sorumluluğu tamamen adaya aittir. İşlemlerde bir aksaklık olmaması için daha erken başvuru tavsiye edilmektedir.

Kayıt dosyası aşağıdaki dökümanlardan oluşur:
1. Bankanız tarafından verilen ödeme belgesinin kopyası
2. Adaya 2. adımda email ile gönderilmiş olan kayıt-başvuru belgesinin kopyası
3. Uygun şekilde tamamlanmış Logbook (yukarda belirtilen sayfadan indirilebilir) adayın bağlı olduğu kurum veya uzmanlık eğitimini almış olduğu kurum direktörü tarafından imzalanmış olmalıdır.
4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kualifikasyonu (uzmanlar için) (Bu döküman ülkemizde uzmanlık diplomasıdır).

Not: Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleşmektedir.

 
büyüt Büyüt     büyüt Küçült

Duyuru Ekranı

  • 13th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine 7-10 November 2019 [...]
  • 50. Geleneksel Çubukçu Günleri [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantısı - 1 Nisan [...]

Anket

Farkındalık Anketi Sonuçları için tıklayınız

FTR Dergisi

Kongre Takvimi

Branşımızla ilgili kongre ve toplantıların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Temmuz 2019
Pzt Sal Çsb Prb Cum Cmt Paz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
«« «       » »»
Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | created by: minduce