Nisan 2014 Çalışma Raporu

Değerli Meslektaşlarımız,

Baharın geldiği, yine bir ayı tamamladığımız Nisan ayı bilgilendirmesi ile karşınızdayız. Hepimizin bildiği gibi bu ay branşımızın hizmetlerinin geri ödemesi ile ilgili yoğun ve olumsuz gelişmelerin olduğu bir ayı tamamladık. Özelden üniversiteye, asistan hekiminden emekli hekimine hepimizin el ele olması gereken bir dönemdeyiz. Yıllardır bildiğimiz bir deyiş vardır; “Sıkıntılar paylaşılarak azalır, mutluluklar paylaşılarak büyür.” Bu deyişin arkasında durarak kırgınlıkları değil, emeğe saygıyı ve birlikte güçlenmeyi büyüteceğimiz bir dönemde birlikteyiz.

Bu ay derneğimizin aktiviteleri aşağıdadır;

1. Mart sonunda SGK, muayene kotalarımızı %20 azalttı, Nisan ayında ise, A-D gruplarında ödemelerle ilgili değişiklikler yaptı. Sayın Dr. Köksal Haloğlu’nun katkıları ile bu haberin yayınlanmasından sonraki gün medya açıklaması yapıldı, SGK Genel Müdürlüğünde Geri Ödemelerden sorumlu kişilerle toplantı düzenlenerek bu yeni düzenlemenin sorunları anlatıldı. Toplantıya Dr. Köksal Haloğlu, Dr. Kürşad Özdemir, Derneğimizi temsilen Prof. Dr. Deniz Evcik ve Dr. Ergün Özdeş katıldı. Aynı akşam Ankara Swiss Otel’de dernek yönetim kurulumuzdan Prof. Dr. Deniz Evcik, Prof. Dr. Alp Çetin ve Dr. Ergün Özdeş ile beraber, Dr. Köksal Haloğlu, Dr. Kürşad Özdemir’in katılımı ve yaklaşık 15 meslektaşımızın katkıları ile bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda yol haritası çizildi, dava açılmasına karar verildi.

2. Mail grubumuzda meslektaşlarımız tarafından aktarılan, fizyoterapistler tarafından verilen kuru iğneleme ile ilgili kurslarla ilgili bilgilendirmeler değerlendirildi. Bu kurslarla ilgili derneğimizin fikirleri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve TTB’ye gönderildi. 2 Mayıs’ta Bakırköy-İstanbul’da yapılacak kursla ilgili duyum, bölge CEO’su Doç. Dr. İlknur Aktaş ile paylaşıldı. Kendisinin ayrıntılı araştırması ile ilanda belirtilen böyle bir hastane ve kurs olmadığı, para toplamak için hazırlanan sahte bir ilan olduğu anlaşıldı.

3. Derneğimiz sizlerle kendi bölgelerinizde bir araya gelerek sıkıntıları, çözüm önerilerini ve katkıları paylaşmak istiyor. Bu nedenle Eylül 2014’den itibaren, yılda dört kere farklı bölgelerimizde “Dernek Yönetim Kurulu ile Buluşma” toplantılarının yapılmasına karar verildi. İlk toplantının Eylül 2014 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilmesi düşünüldü. Tam tarih Eylül başında bildirilecektir, tüm hekim arkadaşlarımızın katılımını ve bizlerle deneyimlerini paylaşmalarını bekleriz.

4. Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun göreve gelmesinin ardından meslektaşlarımızın öncelikleri ve derneklerinden beklentilerini tanımlayabilmek için bir “Farkındalık Anketi” çalışması yapılmasına karar verilmişti. Bu amaçla oluşturduğumuz anket yaklaşık 5 ay derneğimizin web sitesinde yer aldı ve tekrarlayan hatırlatmalar, mail grubu aracılığı ile meslektaşlarımıza iletildi. Bu anketin hazırlanması ve sonuçlarının çıkartılmasında büyük emeği olan Prof. Dr. Deniz Evcik’e teşekkür ederiz. Bu anketin sonuçlarını sizinle paylaşmak isteriz:

a. Ankete cevap veren toplam 191 kişinin 132’si kadın (%69), 59’u (%31) erkektir. Ankete yanıt verenler meslektaşlarımızın %10’undan daha azdır.

b. Katılımcıların 38'i asistan (%20), 99'u uzman (%51), 55’çü (% 27 ) akademisyen (Yrd. Doç., Doç., Prof. Ve eğitim sorumlusu) , 5'i (%2) emeklidir.

c. Ankete katılanların 56'sı (%29) 1-5 yıldır uzman olduklarını ve 129’u (%68) üniversite hastanelerinden eğitim aldıklarını belirtmişlerdir.

d. Uzmanlık eğitiminde yeterli bilgi deneyim kazandığınızı düşünüyor musunuz sorusuna evet diyenler 46 (%24), çoğunlukla diyenler 71 (%37), kısmen diyenler 56 (%29), hayır diyenler ise 18 (% 10) kişi iken, FTR uzmanı olmaktan mutlu musunuz sorusuna; evet diyenler 86 (%45), çoğunlukla diyenler 65 (%34), kısmen diyenler 30 (%16) kişi olmuştur. Ankete katılan 10 (%5) meslektaşımız FTR uzmanı olmaktan memnun olmadıklarını belirtmiştir.

e. Mesleki bir sorun ile karşılaştığınızda ilk başvurduğunuz kurum, dernek hangisidir sorusuna; 67 meslektaşımız (%44) TFTR derneği demiştir.

f. Sizce branşımızın en önemli sorunu nedir sorusuna verilen cevaplarda en yüksek oranlar, 36 kişi (%19) ile eğitim standardizasyonu ve yetersiz eğitim, 30 kişi (%16) ile SGK ödemeleri olmuştur.

g. Sizce branşımızı daha ileri götürmek, saygınlığını artttırmak adına neler yapılmalıdır sorusuna 97 kişi (%53) eğitim programlarının kalitesinin artırılması olarak cevap vermiştir.

h. Şu an imkanınız olsa hangi kurumda çalışmak isterdiniz sorusuna ise en yüksek oranda tercih 82 kişi (%46) ile üniversite olarak gelmiştir.

Anket sonuçları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye web sitemizden ulaşılabilir.

5. Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan “Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” çalıştayına derneğimizi temsilen, Prof. Dr. Deniz Evcik katıldı ve toplantıda osteoartrit, romatoid artrit, behçet hastalığı, ailevi akdeniz ateşi, ankilozan spondilit hastalıkları ve bel ağrısı semptomunun ele alınmasına ve derneğimizin bel ağrısı ile ilişkili ön çalışmalara başlaması uygun bulunmuştur.

6. Derneğimiz tarafından Bel Ağrısı konusunda Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Prof. Dr. Deniz Evcik ve Prof. Dr. Tiraje Tuncer önderliğinde ülkemizin rehberinin hazırlanmasına karar verilmiştir.

7. Branşımızın diğer branş hekimleri ve hastalarımız tarafından tanınması, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının ilgilendiği hastalıklar ve tedavi seçeneklerinin öğrenilmesi için hasta bilgilendirme föylerinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bizler hastalarımıza artık hastalıkları ile ilgili bilgilendirme için kendi web sitemizi kullanabileceğiz. Bu konuda katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Hasta bilgilendirme kitapçıklarımız dernek web sayfamıza eklenmiştir. Bu föyler, çeşit ve içerik olarak giderek artarak devam edecektir.

8. Derneğimiz web sitemizin yeni bir bölümü, e-kitap olarak tanımlandı. Bu konuda ilk katkıyı, yıllardır yazdığı kitaplarla tüm meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunan Dr. Necdet Tuna yaptı. Kendisinin hazırladığı e-kitap’ı okumak için sizi web sitemize girmeye davet ediyoruz.

9. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği bilindiği üzere yıllardır Ekim-Haziran ayları arasında her ayın ilk pazartesi akşamı “Aylık Bilimsel Toplantı” düzenlemektedir. Bu toplantılar nisan ayından itibaren online web üzerinden yayınlanmaya başladı. Böylece tüm Türkiye’den meslektaşlarımızın bu toplantılara katılarak anında soruları ve katkıları ile toplantıda yer almaları sağlandı. İlk toplantımızı 148 kişi izledi. Tüm meslektaşlarımızı toplantıya katılmaya davet ediyoruz.

10. Derneğimiz meslektaşlarımızın mezuniyet sonrası eğitimine katkıda bulunmak için kurslar yapmaya aktif olarak devam ediyor. Bu ay kurslarımızın yoğun olduğu bir aydı. Bu ay içinde Prof. Dr. Resa Aydın başkanlığında, Pediatrik Rehabilitasyon çalışma grubumuz tarafından Adana’da “Serebral Palsi’ de Güncel Muayene ve Tedavi Sempozyumu”, Prof. Dr. Gülseren Akyüz başkanlığında İzmir’de EMG kursları düzenlendi. Ayrıca Prof. Dr. Cihan Aksoy tarafından Manuel Terapi kursu, çeşitli eğitimciler ve hocalarımızın katkıları ile dokuz adet (3 adet İstanbul, 2 adet Bursa, İzmir, Ankara, Konya ve Trabzon) Kinezyolojik Bantlama kursları gerçekleştirildi. Bu kurslarda yaklaşık 500 meslektaşımız eğitim aldı. Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ederiz.

11. Derneğimizin Özel Hekimlik Çalışma grubu başkanı Dr. Nafi Ergün Özdeş arkadaşımızın başkanlığında Diyarbakır’da meslektaşlarımız bir araya gelerek sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştılar. Birbirimizi dinlediğimiz bu toplantıların eylül ayından sonra daha da gelişerek devam edeceğini söylemekten mutluluk duyarız.

12. Bu ay gerçekleştirdiğimiz bir diğer aktivitemiz ise 3.’sünü tamamladığımız Yaz Okulu’muz oldu. Yaklaşık 80 meslektaşımızın katılımı ile İstanbul’da gerçekleşen okulun konusu Egzersiz’di. Branşımızın çok önemli bir parçasını oluşturan egzersiz, emek veren hocalarımızın katkıları ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Yaz Okulu koordinatörümüz Prof. Dr. Alp Çetin’e teşekkür ederiz.

13. Bu ay bir diğer etkinliğimiz Yeterlik Kurulu toplantımız oldu. Eğitim standardizasyonu, board imtihanı öncesi eğitim toplantıları konuşuldu.

14. TTB-UDEK Çalıştay davetine derneğimiz Yeterlik Kurulu’ndan Prof. Dr. Fitnat Dinçer katılarak akreditasyon ile ilgili deneyimlerimizi paylaştı. Kendisine teşekkür ederiz.

15. Sanal pos işlemleri için Akbank ile sözleşme imzalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından artık dernek üyelerimiz aidatlarını web sitemiz üzerinden yatırabilecekler.

16. Bu ayın bir diğer gelişmesi 2015 yılı Ulusal kongremiz ile ilgili süreçti. 9 Nisan ‘da toplanan yönetim kurulumuz başvuru yapan 17 kongre firmasının tekliflerini değerlendirerek 11’e indirdi. Daha sonra 27 Nisan tarihinde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı ile her firma ile 30 dakika görüşülerek Opteamist firması ile çalışmaya ve kongremizin 22-26 Nisan 2015 tarihinde Antalya’da yapılmasına karar verildi.

17. Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan aşağıdaki isimlerin üyelik başvurularının kabul edilmesine karar verildi.

• Özgür Taşpınar
• Samir Calilov
• Şule Fırıncı
• Ece Güvendi
• Deniz Doğan
• Kayra Barut
• Ayhan Kul
• Elif Özyiğit
• Öge Gür
• İlker Önder Ferah
• Semra Aktürk
• Emine Çetin
• Özlem Büyükakıncak
• Betül Çiftçi
• Zeynep Kıraç
• Oğuz Delibaş
• Nilgül Üstün
• İbrahim Asoğlu
• Aygün Aliyeva
• Tuğba Karaer
• Berke Aras
• Elif Boyraz
• Berna Gündüz
• Tuğçe Hatipoğlu
• Pınar Işıkçı Özcan
• Esra Yumuş
• Sefa Gümrük
• Ahmet Çelik
• Nursema Gürel
• Hasibe Uzun
• Yakup Erden
• Gizem Uçtu
• Rukiye Yazıcı
• Tuğba Dayanır
• Hülya Yavuz
• Fatih Bağcıer
• Nurmuhammed Taş
• Aysel Tüfek
• Sibel Takak
• Rukiye Ercan
• Gülçin Karacan
• Hasan Hüseyin Gökpınar
• Ali Karakaş
• Merve Velioğlu
• Veysi Karakuş
• Duygu Uçar
• Pelin Yıldız
• Yeşim Düşünceli
• Ali Can Soylu
• Onur Engin
• Pınar Yıldırım
• Fatih Noyan
• Fatih Akkoç
• Alev Özaydın
• Elvan Kanat
• Mahmut Kul
• Öznur Ataman
• Ayşe Şahin
• Fatih Atasoy
• Serap Yılmaz
• Burcu Köse Dönmez
• Meryem Demir

 
büyüt Büyüt     büyüt Küçült

Duyuru Ekranı

  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantısı - 1 Nisan [...]
  • 5. İnme Rehabilitasyonu Sempozyumu [...]
  • 2-5 Mayıs Ağrının Uzmanları Bilimsel Program [...]

Anket

Farkındalık Anketi Sonuçları için tıklayınız

FTR Dergisi

Kongre Takvimi

Branşımızla ilgili kongre ve toplantıların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Mayıs 2019
Pzt Sal Çsb Prb Cum Cmt Paz
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
«« «       » »»
Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | created by: minduce