Kasım ve Aralık 2014 Çalışma Raporu

Değerli meslektaşlarımız,

2015 yılına girdiğimiz şu günlerde, bu yılın ülkemiz, mesleğimiz ve branşımız adına güzellikler getirmesi, meslektaşlarımızın sağlık ve huzur dolu bir yıl geçirmesi en temel temennimizi oluşturuyor. Sizlere geçtiğimiz iki ay içinde yaptıklarımızı kısaca özetlemek isteriz.

1- Derneğimizin aylık bilimsel toplantıları bildiğiniz üzere artık canlı olarak yayınlanıyor ve Türkiye’nin her köşesindeki meslektaşlarımızın katılımı ile yapılıyor. Kasım ayında konumuz Lenfödem tedavisi, aralık ayında ise branşımızda destekleyici tedavilerdi. Bu konuda toplantımıza katılarak bilimsel desteklerini veren, Prof. Dr. Dilşad Sindel, Prof. Dr. Cihan Aksoy ve misafir konuşmacılarımız Doç Dr. Yener Demirtaş ve Dr. Onur Çukurluoğlu’na teşekkür ederiz.

2- Aylık bilimsel toplantılar sonrasında canlı yayınımızın devamı ile meslektaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan derneğimize iletmesi ve bu konuda fikirlerin paylaşılması devam ediyor. Kasım ayında geri ödemeden çıkartılan hastalıkların listesi web sayfamıza yerleştirildi. Hastalarımızı bilgilendirmek ve özellikle kamu hastaneleri ve üniversitelerde imzalarını alarak ödemelerinin yapılmasını sağlamak için örnek bir metin webimize yüklendi. Geri ödemeden çıkartılan tanılar, robotik rehabilitasyonun istisnai tedaviler grubundan çıkartılması konusunda dava açıldı. 2014 yılında daha yoğun açtığımız davaların takip edilmekte olduğunu bildirir, sonuçlananlar hakkında bilgi vereceğimizi paylaşmak isteriz.

3- Eğitimin bizi en üst düzeye taşıyacağının bilinci ile bu dönemde dört büyük toplantı düzenlendi. 5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında Prof. Dr. Deniz Evcik ve Prof. Dr. Alp Çetin’in organizasyonu ile tüm eğitim araştırma hastaneleri ve üniversitelerden birer temsilci ile “Yumuşak Doku Hastalıkları ve Tedavisi” başlıklı Kış Okulu’muzu gerçekleştirdik. Bu okulda düzenlemede yer alan ve eğitimci olan hocalarımız teorik sunumlar, enjeksiyon, ultrason ve kinezyolojik bantlama pratik uygulamaları ile asistanlarımızın eğitim standardizasyonuna katkıda bulundular. Bu okul sonunda yapılan imtihanda en yüksek puanı paylaşan 5 meslektaşımız ise derneğimiz tarafından ödüllendirildiler. Kendilerini, onları yetiştiren hocalarını kutluyor ve okulumuzda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

5 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da yapılan bir diğer toplantı ise Prof. Dr. Fitnat Dinçer başkanlığında ‘El rehabilitasyonu” çalışma grubumuzun yaptığı toplantıydı. Çeşitli el patolojileri ve rehabilitasyonunun tartışıldığı toplantı çok verimli geçti. Hocamıza ve arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu ay içinde inme çalışma grubumuzun’da toplantıları oldu, kendilerine emekleri için şükran borçluyuz.

6 Aralık 2014’de Prof. Dr. Belgin Erhan hocamız ve ekibi tarafından Medulla Spinalis Güncellemeleri toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Konu ile ilgili yaklaşık 200 meslektaşımızın katılımı ile yapılan toplantı doyurucu ve bilgilendiriciydi. Bu toplantının sunularının dergimizin 2015 yılı ilk ek sayısında basılacağını hatırlatmak isteriz. Emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Aralık ayının sonunda ise her yıl düzenli olarak yapılan “Yeterlik Kurulu Sınavı” mevcuttu. Derneğimiz ve yeterlik kurulu üyelerimiz bu sene bir ilki gerçekleştirerek, sınav öncesi üç gün boyunca yoğun bir program ile “FTR’de güncellemeler” toplantısını yaptılar. Sınava giren her meslektaşımıza açık olan toplantıya 41 meslektaşımız katıldı, kendileri Ege Üniversitesi Misafirhanesinde misafir edildiler. Ev sahiplikleri ve sınav için katkıları nedeni ile Prof. Dr. Yeşim Kirazlı başta olmak üzere Ege Üniversitesi FTR AD’na teşekkür ederiz. Bu programın hazırlanmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur’a, programa destek veren, en güncel bilimsel verilerle konularını zenginleştiren, soru bankası oluşumunda katkıda bulunan Ege, Dokuz Eylül, Adnan Menderes, Celal Bayar, Ordu Üniversiteleri Tıp Fakülteleri ve Atatürk, Bozyaka Eğitim Hastaneleri Öğretim Üyelerine, sınav kitapçığının hazırlanmasında büyük bir özveriyle çalışan Kazım Çapacı ve Funda Çalış hocalarımıza ayrıca teşekkürü borç biliriz. Bu toplantının sunlarının derneğimiz web sitesine konulacağını ayrıca bir kitap olarak basılacağını, e-book olarak web’e yükleneceğini hatırlatmak isteriz.

4- Kasım ayı içerisinde TUKMOS üyesi Prof.Dr. Kenan Tan, Prof.Dr. Hatice Bodur, Doç. Dr. Füsun Köseoğlu hocalarımızın derneklerimiz ile paylaştıkları bir gelişme oldu. Bildiğiniz üzere, fizyoterapist meslek tanımı, 1219 sayılı Yasanın Ek Madde 13’nün (b) bendinde“.. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. “ şeklindedir. 2014 yılında çıkan yönetmelikte’de Ek-1/A Kısmı “Fizyoterapist” başlıklı maddenin b bendi 1. fıkrasında: “Fizyoterapist hastalık durumlarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.” denilmiştir. Bu yönetmeliğin çıkmasından sonra birçok branş branşımızdan rotasyon isteminde bulunmuştur. Kasım ayında ise Nöroloji branşının rotasyon hedefleri görüşümüze sunulmuştur. Bilindiği üzere, rotasyon istemleri branşların çekirdek eğitim müfredatını belirlemek için oluşturulan her branşın kendi TUKMOS üyeleri tarafından yapılmakta, rotasyon istenen branşın TUKMOS üyeleri bu konuda fikirlerini iletmekte ancak son kararı branşlar üzeri olan 17 kişiden oluşan “Tıpta Uzmanlık Kurulu- TUK” vermektedir. Bu istemlerin giderek artması üzerine TUK üyeleri ile görüşülerek bu konudaki fikirlerimiz aktarıldı. 10-11 Aralık 2014 tarihinde yapılan TUK toplantısında branşımızdan bağımsız olarak, bir branşta rotasyon yapmak o branşla ilgili tedavi programı oluşturmak hakkını vermez.” Kararı çıktı. Bu kararın yazılı gerekçeleri ile yayınlanmasını bekliyoruz.

5- Sağlık Bakanlığı’mız tarafından “Kardiyak Rehabilitasyon”un kardiyoloji uzmanları tarafından yapılması konusundaki görüşlerimiz soruldu, bu konuda görüşlerimiz Doç. Dr. Füsun Köseoğlu ve Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Hocalarımızın katkıları ve avukatlarımızın da onaylarıyla hazırlanarak teslim edildi.

6- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF ve Çocuk Fizyoterapistleri Derneği işbirliği ile 1-2 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Erken Çocukluk Re-Habilitasyon” Çalıştayına Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon(TFTR) Derneği Pediatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu Başkanı olarak Prof. Dr. Resa Aydın, Doç. Dr. Evrim Karadağ Saygı, TFTR Dernek davetlisi olarak Prof. Dr. Birol Balaban ve Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği temsilcileri olarak da Prof. Dr. Birol Balaban, Prof. Dr. Dilek Keskin ve Doç. Dr. Ece Ünlü Akyüz katılmışlardır. Bu çalıştayda ortak raporların oluşturulmasına katkıda bulunan meslektaşlarımız, meslektaşlarımızın bu konuya daha yoğun eğilmesi ve konusunda özelleşmiş merkezlerin kurulması gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu amaçla çalışma grubumuz 26-27 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da bir toplantı planlamıştır. Toplantının ayrıntılarına dernek web sitemizden ulaşabilirsiniz.

7- Mesleki Rehabilitasyon ile ilgili çalışmalar için bakanlığımızdan derneğimize sorulan sorular ve ortak çalışma önerisi Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu’na iletildi, kendisi iletişim kurdu.

8- Meslektaşlarımızdan gelen uyarılar ile web sitelerinde isimlerini hekim olarak yazıp yanlış bilgilendirme yapan kişiler hakkında hukuki uyarılar yapıldı.

9- Bir meslektaşımızın uyarısı ile Samsun Atakum Belediyesi’nin Fizyoterapistler Derneği Samsun şubesi ile ortak düzenlediği, “postür taraması ve eğitimi” konulu program için Dernek Şubesi’ne ve Belediye’ye noterden ihtar çekildi. Tarafımıza programın iptal edildiği bilgisi iletildi.

10- Kamu Spotumuz ikinci kez düzeltme yapılarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi üç bölümden oluşan spotumuzun onaylanmasını bekliyoruz.

11- Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte itiraz ettiğimiz alanlar için (Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük uygulaması, Kayropraktik, Kupa uygulaması, Larva uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon uygulaması, Refleksoloji, Müzikterapi) TTB derneklerimizden branşımızla ilgili bilimsel veriler ve açacakları dava için bilimsel destek istedi. Derneklerimizden TFTR Derneği’nden Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Prof. Dr. Deniz Evcik, Prof. Dr. Alp Çetin, Prof Dr. Ömer Faruk Şendur ve Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği’nden Prof. Dr. Vesile Sepici, Doç. Dr. Öznur Öken ve Prof. Dr. Dilek Keskin Hocalarımızın çalışmaları TTB’ye gönderildi. Ayrıca belirtmek isteriz ki branşımızın “Çekirdek Eğitim Programı”nda yer alan her müdahaleyi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları yapabilir. Bu konuda ayrıca bir sertifika programına ihtiyaç yoktur. Konu ile ilgili sizlere daha kapsamlı açıklamalar yapabilmek ve branşımızın haklarını korumak için yetkililerle görüşmelerimiz devam etmektedir. Branşımızın çekirdek eğitim programına derneğimiz web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

12- Diğer branş hekimleri ile ortak toplantılar yapılması görüşüldü ve bu konunun geliştirilmesine karar verildi.

13- Hemşireler, rehabilitasyon ekibinin çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Hemşirelik yönetmeliğine bakacak olursak branşımızla ilgili birçok görevlerinin olduğunu görürüz (pozisyon verme, pasif ROM yaptırma gibi) Bu amaçla ekip arkadaşlarımızın daha özelleşmiş olmaları gücümüzü arttıracak, bilimsel olarak bize destek olmalarını sağlayacaktır. Derneğimiz, “rehabilitasyon hemşireliği“ konusunda eğitim ve dernekleşme açısından hemşirelerimize destek vermeye karar vermiştir.

14- Yol Güvenliği Sivil Toplum Buluşması’na derneğimiz katılarak diğer dernekler ile ortak yol haritası çizilmesine katkıda bulunma kararı aldı. Bu konudaki görüşlerimiz medyaya iletildi.

15- Bu iki ay içinde Türkiye FTR Derneği’ne üye olan meslektaşlarımızın isimleri aşağıdadır, kendilerine hoş geldin diyoruz.

Dr. Gülsüm Türkoğlu, Dr. Öztan Yıldız, Dr. Seyed Ehsan Hashemi, Dr. Behçet Filiz, Dr. Ömür Damla Yinilmez Sanmak, Dr. Türker Süleymanoğlu, Dr. Seçil Yıkan, Dr. Tuğba İkiz, Dr. Cemal Gürbüz, Dr. Elif Özyürk, Dr. Ağalar Cavadov, Dr. Merve Karabulut, Dr. Güzin Çakır Kandemirli ve Dr. Pınar Özaslan.

Özetle;
1- Her ayın ilk pazartesi günü, Türkiye’nin her köşesinden meslektaşlar, bilimsel ve hukuksal açıdan birlikteyiz. “Birlikten güç doğar”, katılımınızı bekliyoruz.
2- Hukuki süreçlerimiz devam etmektedir.
3- Kendimizi geliştirerek daha iyiye varabiliriz. Eğitim kurslarımız artarak devam edecek.

Daha mutlu, herkesin gönlünce geçireceği bir yeni yıl dileyerek, hepinize saygılarımızı sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

 
büyüt Büyüt     büyüt Küçült

Duyuru Ekranı

  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantı - 6 Mayıs [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantısı - 1 Nisan [...]
  • 5. İnme Rehabilitasyonu Sempozyumu [...]
  • 2-5 Mayıs Ağrının Uzmanları Bilimsel Program [...]

Anket

Farkındalık Anketi Sonuçları için tıklayınız

FTR Dergisi

Kongre Takvimi

Branşımızla ilgili kongre ve toplantıların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Mayıs 2019
Pzt Sal Çsb Prb Cum Cmt Paz
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
«« «       » »»
Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | created by: minduce