ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

Çalışma grupları; Branşımızla ilgili projeler ve araştırmaların planlanması, bilimsel anlamda meslekdaşlarımızın eğitimlerinin standardize edilmesi, branşımızla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulur.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (TFTR) Derneği yönetim kurulunun branş ile ilişkili olarak uygun gördüğü konularda, o konuda uzman/deneyimli kişilerin verdiği dilekçe üzerine yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur. Çalışma grupları bilimsel veya özlük hakları ile ilişkili olabilir.

Çalışma grubu organları

1. Çalışma grubu yürütme kurulu: TFTR derneği üyesi olan yedi üyeden oluşur. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve dört yürütme kurulu üyesi kendi aralarında yapılacak oylama ile üç yıl sure için seçilir. Bir üye en fazla iki çalışma grubunun yürütme kurulunda yer alabilir.

2. Çalışma grubu başkanı en fazla iki dönem üst üste başkanlık yapabilir.

3. Çalışma grubu üyeleri: TFTR derneği üyeleri çalışma gruplarına katılabilirler.

4. Davetli üyeler: Çalışma gruplarına bilimsel açıdan fayda sağlayacağı düşünülen ve diğer branşlarda/mesleklerde yer alan kişileri içerir. Bu üyeler çalışma grubunun yürütme kurulunda yer alamazlar.

5. Çalışma grupları kendi iç çalışma planlarını oluşturmakta bağımsızdırlar.

Çalışma gruplarının görevleri

1. Çalışma grubu yılda en az iki kere toplantı yapar. Toplantılar internet üzerinden yapılabilir. Yıl içerisinde yapılan tüm toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üyelerin çalışma grubu üyelikleri devam ettirilmez.

2. Çalışma grupları her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yılın faaliyet raporlarını ve o yılın faaliyet projelerini düzenli olarak TFTR yönetim kuruluna göndermekle yükümlüdür.

3. Çalışma grupları, ulusal kongrelerde kendi konusunda bilimsel içeriğe katkı sağlar, ve bu amaçla ulusal kongrelerde konferans, kurs, sempozyum, panel, çalıştay gibi programları hazırlayarak kongre düzenleme kuruluna sunar.

4. Sürekli mesleki eğitim ve toplumun bilinçlendirilmesi çerçevesinde eğitsel materyal, kitap, bilgilendirme rehberleri vb eğitim materyallerini hazırlar.

5. Konu ile ilişkili olarak akademik bilimsel çalışmalar ve araştırma projeleri organize eder ve yürütür.

6. Çalışma grubu tarafından oluşturulan her türlü dökümanın TFTR Derneği bünyesinde resmi olarak yer alabilmesi için TFTR Yönetim Kurulunun onayını alması gereklidir.

 
büyüt Büyüt     büyüt Küçült

Duyuru Ekranı

  • Evde Egzersiz Önerileri [...]
  • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Covid-19 Önlem Öneriler [...]
  • TFTR 2020 Yıldız Akademisyenler [...]
  • Aylık Bilimsel Toplantı - 2 Mart 2020 [...]
  • 11 Nisan 2020 İnme Hastasının Değerlendirilmesi [...]

Anket

Farkındalık Anketi Sonuçları için tıklayınız

FTR Dergisi

Kongre Takvimi

Branşımızla ilgili kongre ve toplantıların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Nisan 2020
Pzt Sal Çsb Prb Cum Cmt Paz
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   
«« «       » »»
Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | created by: minduce