BASIN AÇIKLAMASI “SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” - 2018-07-20

 

BASIN AÇIKLAMASI

“SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN”

 
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın,  17 Temmuz Salı günü bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz. 
 
Tüm çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice başka saldırılar ile gelinen noktada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştü. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline geldi. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte, öte yandan sağlık hizmetini aksatmakta ve engellemektedir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! 
 
Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Türk Ceza Kanunu’na aşağıdaki maddenin eklenmesini önermektedir:
 
“Kamunun Sağlığına karşı suçlar:
 
Sağlık hizmetini Engelleme:
 
(1)   Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
(2)   Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.”
 
Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin kamuoyunun dikkatlerine sunuyoruz.
 
Saygılarımızla.
 
 
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi Uzmanlık Dernekleri
 
Adli Tıp Uzmanları Derneği
 
Akademik Geriatri Derneği
 
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
 
Çocuk Nefroloji Derneği
 
Çocuk Romatoloji Derneği
 
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrosis Derneği
 
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 
Endokrin Cerrahisi Derneği
 
Endokrinolojide Diyalog Derneği
 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
 
Gelişimsel Pediatri Derneği
 
Geriatri ve Gerontoloji Derneği
 
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 
Havacılık Tıbbi Derneği
 
Hemaferezis Derneği
 
İşyeri Hekimleri Derneği
 
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 
Palyatif Bakım Derneği
 
Patoloji Dernekleri Federasyonu
 
Pediatrik Üroloji Derneği
 
Pratisyen Hekimlik Derneği
 
Rejyonel Anestezi Derneği
 
Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği
 
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
 
Tıbbi Genetik Derneği
 
Tıbbi Ultrasonografi Derneği
 
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
 
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
 
Türk Algoloji Derneği
 
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
 
Türk Androloji Derneği
 
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 
Türk Biyokimya Derneği
 
Türk Cerrahi Derneği
 
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
 
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
 
Türk Dermatoloji Derneği
 
Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği
 
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 
Türk Farmakoloji Derneği
 
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
 
Türk Gastroenteroloji Derneği
 
Türk Geriatri Derneği
 
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 
Türk Hematoloji Derneği
 
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
 
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 
Türk İmmünoloji Derneği
 
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 
Türk Kaplıca ve Tıbbi Balneoloji Derneği
 
Türk Kardiyoloji Derneği
 
Türk Klinik Biyokimya Derneği
 
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 
Türk Manyetik Rezonans Derneği
 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 
Türk Nefroloji Derneği
 
Türk Neonatoloji Derneği
 
Türk Nöroloji Derneği
 
Türk Nöroradyoloji Derneği
 
Türk Nöroşirürji Derneği
 
Türk Oftalmoloji Derneği
 
Türk Omurga Derneği
 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 
Türk Pediatri Kurumu Derneği
 
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 
Türk Perinatoloji Derneği
 
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 
Türk Radyoloji Derneği
 
Türk Rinoloji Derneği
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
 
Türk Toraks Derneği
 
Türk Üroloji Derneği
 
Türk Yoğun Bakım Derneği
 
Türkiye Acil Tıp Derneği
 
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
 
Türkiye Biyoetik Derneği
 
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
 
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
 
Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
 
Türkiye Milli Pediatri Derneği
 
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 
Türkiye Parazitoloji Derneği
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
 
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 
Türkiye Spor Hekimleri Derneği
 
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
 
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 
Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği
 
Ürolojik Cerrahi Derneği
 
büyüt Büyüt     büyüt Küçült

Duyuru Ekranı

  • 16. Ftr Uludağ Sempozyumu 05 - 08 Mart 2020 [...]
  • 17. Ulusal Yeterlik Sınavı 15 Aralık 2019 Pazar günü yapılacaktır. [...]
  • 6. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu 2 Kasım 2019 [...]
  • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı [...]
  • Ulusal Riskli Bebek Kongresi 20-23 Şubat 2019 [...]

Anket

Farkındalık Anketi Sonuçları için tıklayınız

FTR Dergisi

Kongre Takvimi

Branşımızla ilgili kongre ve toplantıların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Ekim 2019
Pzt Sal Çsb Prb Cum Cmt Paz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
«« «       » »»
Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | created by: minduce